Nastavnički portal

Novi portal za nastavnike Elematika, je zamjenio postojeći, stari Nastavnički portal.

Elematika logo


Napominjemo da na našim mrežnim stranicama i dalje postoje razni materijali vezani uz gradivo 1. razreda matematike. Ti su materijali ostali dostupni svima jer su mnogi od njih namijenjeni i učenicima. Osim matematičkih, pripremili smo i dodatne materijale za informatiku te za nacrtnu geometriju. (saznaj više).